MATE_Frissdiplomas.hu

Mesterképzés – Kell ez nekem?!

A diploma megszerzése ma már sok helyen követelmény, miközben evidencia, hogy diplomával a kezünkben sokkal több lehetőség áll előttünk, megalapozhatjuk a jövőnket, könnyebben találhatunk magunk számára megfelelő állást. Megszereztük, megdolgoztunk érte, „a gép forog, az alkotó pihen”. Vagy mégsem? Egyre többen jelentkeznek mesterképzésre, ki azért, hogy tudását bővítse, ki pedig azért, hogy kicsit kitolja a hallgatói létet. De mit adhat nekem egy második diploma? Megéri belevágni, rászánni azt a sok időt, energiát, pénzt? Ma már kiváló kimutatások, elemzések (link) állnak rendelkezésünkre, ahol számszerűsítve láthatjuk, hogy mennyi a különbség egy alapdiplomával és egy mesterdiplomával rendelkező szakember között, de a kérdést érdemes tovább árnyalni. Cikkünkben a MATE emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatói körében végzett gyors felmérés eredményei alapján további megfontolásra érdemes szempontokat gyűjtöttünk össze.

 

Vendégcikk

Szerző: Dr. Suhajda Csilla Judit, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) egyetemi adjunktusa

SuhajdaCsilla_Frissdiplomas.hu

 

A tudás elmélyítése

A mesterszakos képzések elsődleges választásának oka a szakmai tudás mélyítése, pontosítása. A bolognai rendszer alapkoncepciója szerint, míg az alapképzésben leginkább az általános és gyakorlati ismeretek elsajátítása kerül a fókuszba, addig a posztgraduális képzések lehetővé teszik a korábbi tanulmányok magasabb szintű megértését, átkeretezését, a folyamatok, jelenségek mögötti ok-okozatok felismerését, feltárását. Mesterképzésen koncentráltan, egy meghatározott terület legfontosabb elméleti és módszertani ismereteit tudjuk elsajátítani, kiegészítve a munkaerőpiacon időközben megszerzett gyakorlati tapasztalatainkkal. Mesterképzésen a tanuláshoz is másképp állunk hozzá: a korábbi tanulmányaink során nem csak vizsgarutint, hanem megfelelő gyakorlatot szereztünk abban is, hogy egyik vagy másik ismeretet mennyire tudjuk majd alkalmazni a „való világban”. Mesterképzésen ezért célzottabbak és kritikusabbak is vagyunk a tanultakkal kapcsolatban, jobban merünk kérdéseket feltenni, megkérdőjelezni dolgokat és elmélyülni bizonyos területeken, emiatt a képzések is hatékonyabbak, így „többet adnak”.

Ha elsőre nem jól választottunk

Megesik, hogy a képzés közepe vagy vége felé jövünk rá arra, hogy az adott terület, szakma mégsem való nekünk, nem vág egybe az elképzeléseinkkel. Az is lehet, hogy időközben külső vagy belső okok miatt döntünk úgy, hogy pályát vagy szakmát váltunk. Bármi oka is legyen, a bolognai rendszer rugalmassága lehetővé teszi, hogy viszonylag rövid képzési programok segítségével másik karriert válasszunk. Ha az eredetitől eltérő tudományterületen folytatjuk tovább tanulmányainkat, azon túl, hogy szélesítjük vele látókörünket, komplexebb rálátást szerezhetünk, ami a munkaerőpiacon nagy előny. Mivel a rendszer lehetővé teszi, érdemes ezt a szempontot szem előtt tartani szakválasztáskor, hiszen a különböző felsőoktatási intézményekben a tananyagon túl elsősorban szakmai szemléletet sajátítunk el.

Szakmai lehetőségek kiszélesedése

Másoddiplomás képzésen a tanulmányokhoz már sokkal praktikusabban állunk, sokkal inkább keressük azokat a lehetőségeket, esélyeket, amik a szakmai előmenetelünket támogathatják. Sok esetben nyitottabbak vagyunk a pályázatokra (pl. Erasmus), magabiztosabban vágunk bele tudományos tevékenységekbe, veszünk részt konferencián vagy szakkollégiumi programokon. Jobban figyeljük az ösztöndíjlehetőségeket, miközben a munkáltatók is jobban keresik azokat a gyakornokokat, akik már rendelkeznek diplomával. A mesterképzés kiváló időszak a későbbi szakmai tevékenységünk megalapozásához.

Presztízs és partnerség

A diploma megszerzése mindenki életében nagy fordulópontot jelent: nem csak a környezetünk, hanem mi is kicsit másképp gondolunk magunkra, ami az önbizalmunkat nagyban erősíti. Posztgraduális képzésen ezért magabiztosabbak, öntudatosabbak vagyunk, ami az oktatókkal való kapcsolatunkban is megmutatkozik. Az alapszakon tapasztalt kissé nevelői attitűdöt felváltja a partnerség, a mester-tanítványi viszony. A kurzusok jellege a tudásátadás helyett szakmai diskurzussá válik, az egymástól való tanulás egyre fontosabb szerepet kap. A partneri viszony fenntartására a felsőoktatási intézmények is egyre inkább odafigyelnek, és a mesterképzésen egyre inkább jellemző munka melletti tanulást egyre több helyen „hallgatóbarát” órarendszerkesztés segíti.

Tudatosabb karrierépítés

Posztgraduális képzésen a kurzusok megválasztása is sokkal tudatosabb, az oktatói, órai kapcsolatépítés lehetősége sok esetben felülírja a kényelmi szempontokat, az ismeretségek kötésében egyre nagyobb szerepet kap a potenciális kapcsolati háló. Így a másoddiplomás képzésen a kapcsolatépítés elsődleges szempontját már nem csak a szórakozás esélye szabja meg, hanem a szakmai ismeretségek megkötése. Ez egyrészt adódhat az egyetem kapcsolatrendszeréből fakadó ismeretségekből (pl. gyakorlati hely, projektfeladat, vendégoktató), de egyre inkább meghatározó szakmai kapcsolattá válnak az évfolyamtársak is. Számtalan példa és tanulmány konklúziója az, hogy a karrierépítés az iskolába lépés első napján kezdődik.

 

Látható, hogy a mesterképzés mellett számtalan érv sorakozik, mégis, ha már eldöntötted, hogy tanulmányaidat folytatod, érdemes az alábbi kérdéseken is kicsit elgondolkodni: mesterképzést vagy szakirányú továbbképzést válasszak? Itthon vagy külföldön? Melyik egyetem biztosítja azt a tudást, amire nekem szükségem van? Hogyan hat majd az életemre, időbeosztásomra a képzés? Eleget profitálok majd belőle? Mennyire támogatja majd a képzés a karrier-elképzeléseimet?

Az ilyen és ehhez hasonló kérdések a megalapozott döntés meghozatalát segítik, és annak a biztosítékait jelentik, hogy később ne bánd meg a döntéseidet. Az életünket végigkísérő tanulás ma már nem csak a diplomások kötelezettsége, hanem társadalmi és munkaerőpiaci elvárás mindenkivel szemben. Így akár formális (iskolarendszerű) vagy informális képzést választasz, fontos szem előtt tartanod, hogy „A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megváltoztathatod a világot.” Nelson Mandela